Esittely

Harju Ehitus on perustettu vuonna 1992. Yrityksen perustivat rakennusalan ammattilaiset, joiden hallinnointi- ja insinööritaidot ja kokemukset kertyivät Harju KEK:ssä työskenneltäessä. Vuodesta 2010 alkaen Harju Ehitus on Viron lisäksi toiminut myös Suomen rakennusmarkkinoilla.

Harju Ehituksen päätoimialoja ovat rakennusurakointi, rakennushankkeiden johtaminen ja kiinteistökehitys.
Pääurakoinnissa olemme rakentaneet ja kunnostaneet tuotanto- ja varastorakennuksia, kauppa- ja palvelurakennuksia, sosiaali- ja koulurakennuksia, hotelleja, toimisto- ja hallintorakennuksia, insinööriteknisiä ratkaisuja, kerrostalo- ja rivitaloasuntoja sekä omakotitaloja. Olemme myös restauroineet useita suojeltuja rakennuksia.
Kiinteistömarkkinoilla olemme kerrostaloasuntojen ja teollisuusrakennusten kehittämishankkeiden toteuttamisessa toimineet kehittäjän, rakentajan ja myyjän roolissa.

Yrityksessä työskentelee pääasiassa rakennusinsinöörejä.
Kiinnitämme erityistä huomiota henkilökunnan koulutukseen ja pätevyyden kehittämiseen.

Harju Ehituksen politiikkana on tehdä rakennustyöt sopimusten mukaisesti, hyvää rakentamistapaa noudattaen, laadukkaasti ja aikataulussa, kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Yrityksen toiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • ymmärtää tilaajan tarpeet nyt ja tulevaisuudessa
  • noudattaa hyväksyttyjä yhteisiä tavoitteita
  • luoda yrityksessä ympäristö, jossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen osallistuvat kaikki työntekijät, antaen täyden työpanoksensa
  • tunnistaa ja poistaa virheitä ja ylimääräisten kustannusten lähteitä
  • parantaa jatkuvasti työntekijöiden pätevyyttä ja ympäristötietoisuutta
  • solmia molempia osapuolia hyödyttäviä ja kestäviä suhteita toimittajien ja alihankkijoiden kanssa
  • välttää mahdollisimman paljon haitallisia ympäristövaikutuksia

Harju Ehitus kiinnittää suurta huomiota laatuun ja ympäristönsuojeluun. Eri johtotason työntekijät ja valvontainsinööri tarkistavat rakennustöiden laadun. Havaitut virheet analysoidaan ja niiden myöhempää välttämistä varten suunnitellaan toimenpiteet.
Harju Ehituksessa käytetään kansainvälisten standardien ISO 9001:2015 vaatimusten mukaista laatujärjestelmää ja ISO 14001:2015 vaatimusten mukaista ympäristöjärjestelmää.Tilaajan toiveiden huomioon ottamisen, määräaikojen noudattamisen, rakennustöiden hinta-laatusuhteen sekä solmittujen vakuutussopimusten ja annettujen takuiden ansiosta meillä on mahdollisuus olla kilpailukykyisiä rakentajia.Yritys on rekisteröity yritystoimintarekisterissä (Majandustegevuse register), kts. mtr.mkm.ee

Harju Ehitus on Viron rakennusyritysten liiton (EEEL) jäsen.

ISO 9001:2015 ENG
ISO 14001:2015 ENG