Ämari Remondihalli TÜV raja juurdeehitus, sademeveesüsteemi rekonstrueerimine. Nõrkvoolu ja õhukuivatussüsteemide ehitus.

Tellija Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Aadress Ämari Lennubaas
Valmimisaasta 2023
Projektijuht Tarmo Palumets