Tutvustus

Harju Ehitus on asutatud 1992. aastal. Ettevõtte asutasid ehitusala spetsialistid, kes omandasid juhtimise ja inseneritöö oskused ja kogemused Harju KEK-is töötades. Alates 2010.aastast tegutseb Harju Ehitus lisaks Eestile ka Soome ehitusturul.

Harju Ehituse peamised tegevusalad on ehituse peatöövõtt, ehitusprojektide juhtimine ja kinnisvaraarendus.
Peatöövõtu korras oleme ehitanud ja renoveerinud tootmis- ja laohooneid, kaubandus- ja teenindushooneid, sotsiaal- ja koolihooneid, hotelle, büroo- ja haldushooneid, insener-tehnilisi rajatisi, korter-ja ridaelamuid ning eramuid, samuti restaureerinud mitmeid muinsuskaitse all olevaid hooneid.
Kinnisvaraturul oleme korterelamute ja tootmishoonete arendusprojektide elluviimisel täitnud arendaja, ehitaja ja müüja rolli. 

Harju Ehituses töötab 30 inimest, neist 19 on ehitusinsenerid ja –juhid.
Pöörame suurt tähelepanu töötajate koolitusele ja nende pädevuse tõstmisele.

Harju Ehituse poliitikaks on teostada ehitustööd kooskõlas sõlmitud lepingutega, hea ehitustava kohaselt, kvaliteetselt ja tähtaegselt, järgides keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid.
Ettevõtte tegevuse aluseks on järgmised põhimõtted:

Harju Ehitus pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile ja keskkonna kaitsele. Ehitustööde kvaliteeti kontrollitakse erineva juhtimistasandi töötajate ja järelevalveinseneri poolt. Ilmnenud vigu analüüsitakse ja kavandatakse meetmed nende edaspidiseks vältimiseks.
Harju Ehituses on kasutusel rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja ISO 14001:2015 nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem.

Tellija soovide arvestamine, tähtaegadest kinnipidamine, ehitustööde hinna ja kvaliteedi suhe ning sõlmitud kindlustuslepingud ja antavad garantiid võimaldavad olla meil konkurentsivõimelised ehitajad. 

Ettevõte on registreeritud Majandustegevuse registris, vt. mtr.mkm.ee  
Harju Ehitus on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige.
>>
ISO 9001:2015 EST
>>
ISO 14001:2015 EST